top of page
  • Facebook
Hållbarhetsdagen Halland stor.jpg
Logga HBD 21.png

Hållbarhetsdagen Halland

Årets tema: Klimat  & Jämställdhet

Populära Hållbarhetsdagen Halland är tillbaka, med fokus på klimat och jämställdhet. 

För femte året i rad arrangeras Hållbarhetsdagen Halland, torsdagen 16 novemberArena Varberg. Årets tema är Klimat & Jämställdhet, och vi får höra kända namn inom nationell expertis dela med sig av forskning och insikter om möjligheterna inom klimat och jämställdhetsfrågor. Frågan är hur går det för oss här i Halland?

Joel Mellin Frilagd.png

Joel Mellin

Meteorolog

Hur påverkar klimatförändringarna oss här i Halland? Behöver vi anpassa vårt samhälle för att bättre klara av klimatförändringarna?

 

Varför är inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i Halland bland de högsta i Sverige? Och vad kan vi göra åt det?

Mikael-Karlsson.jpg

Mikael Karlsson

Docent i miljövetenskap

Maria Rooth [7582] - Foto Charlotte T Stromwall -  (Arkiv - Talarforum).jpg

Maria Rooth
Ishockeyspelare

Arturo Arques

Sparbankernas privatekonom

TALARE

Joel Mellin | Meteorolog Joel Mellin är känd som TV-meteorolog & föreläsare och har en bred erfarenhet inom klimat, energi, miljö och hälsa. Han föreläser gärna om vart och ett av dessa ämnen för sig, men gör gärna också kopplingar dem emellan. Joel talar gärna om både klimatförändring, klimatanpassning och energieffektivisering och hur just din verksamhet kan möta framtidens utmaningar inom dessa områden.

Hanna Billmayer | Klimatanpassningsstrateg

Fram till år 2100 förväntas klimatförändringar öka medeltemperaturen i Halland, vilket förväntas leda till fler och mer långvariga värmeböljor som följd. Det förväntas även medföra ökad nederbörd och medelvattennivån i havet förväntas höjas med ungefär en meter, med fler översvämningar som följd.

– Klimatförändringarna är på gång och vi måste anpassa vårt samhälle för ett framtida klimat, för att exempelvis förhindra översvämningar, säger Hanna Billmayer. Hanna har lett arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan för Halmstads kommun. På Hållbarhetsdagen delar Hanna med sig av sina kunskaper och ger oss en spaning för hur Halland kan komma att påverkas av klimatförändringarna.

Hanna Billmayer.jpeg
arturox2_edited.jpg

Arturo Arques | arbetar som Swedbank och Sparbankernas privatekonom med fokus på att sprida information och driva debatt för en sund och hållbar ekonomi. Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, men det finns ändå stora skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter – inte minst ekonomiskt! Men vilka klyftor finns – och hur ska vi kunna jämna ut dem?

 

Det är djupt orättvist och frågan förtjänar att tas på största allvar och uppmärksammas ännu mer, säger Arturo. Pengar får inte vara en anledning till att man håller ihop eller att kvinnor tvingas stanna i förhållanden de inte vill ha. Vi måste få till en förändring!

Maria Rooth | Maria har en lång internationell hockeykarriär bakom sig med allt från spel med killar, collegetitlar som resulterade i upprepade möten och småsnack med USA’s President, mängder av landskamper och medaljer. Maria har fått kämpa för att ta sig fram i en mansdominerad och machopräglad idrott där kvinnor inte har en självklar plats. Då karriären har varit kantad av många strukturella hinder som ensam tjej i en mansdominerad idrott, så präglas också föreläsningen av tankar kring jämställdhet och inkludering.

Maria Rooth [7582] - Foto Charlotte T Stromwall -  (Arkiv - Talarforum).jpg

Mikael Karlsson är lektor i Klimatledarskap på avdelningen Naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskap i Uppsala. Mikael pratar om myter och möjligheter i klimatdebatten. Mikael menar att klimatåtgärder ofta är lönsamma och värdefulla ur en rad perspektiv. Samtidigt ska vi förstås inte blunda för de problem som de facto finns.

Mikael-Karlsson.jpg
Ylva_Kallman_KommuniMera.jpeg

Ylva Källman / Moderator Ylva inspireras och fascineras av människor, av deras förmåga att utmana sig själva och sitt kunnande, av den nyfikenhet som driver dem att lära sig nya saker, anta nya utmaningar och pröva nya metoder. Ofta använder hon Muminfamiljen som modell för vilka olika roller vi har i organisationen. Och hon visar hur viktigt det faktiskt är att vi är olika – det är nämligen då vi bäst kan åstadkomma ett gott resultat tillsammans.

Joel Mellin Frilagd.png
Förmiddagens Talare & Inspiratörer 2023

Eftermiddagens Masterclasses

Under eftermiddagen har vi möjlighet att tillsammans med våra medarrangörer och partners fördjupa oss i områden som direkt kan hjälpa oss att fatta mer hållbara beslut. Oavsett om du deltar som företagsledare, medborgare, idébärare så kan vi alla göra skillnad. Nedan kan du läsa mer om de workshops som erbjuds samt anmäla dig.

Inga kommande evenemang för tillfället
Arrangörer & Partners
ARRANGÖRER
Coompanion.png

Samhällsutmaningar är inget man löser själv och det är flera aktörer i Halland som brinner för att stötta entreprenörer och att bidra till utvecklingen av länet.

Med tanke på alla de utmaningar vi ser idag kopplat till klimat, hälsa, integration, jämlikhet så kommer behovet för samarbete, innovation och framförallt fler hållbara affärsidéer bara att öka.

csr-1.png

CSR Västsverige är Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för hållbart företagande och samhällsansvar. Vi finns till för alla verksamheter - stora som små.

 

Vi stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och nätverk. CSR Västsverige är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig, idéburen sektor och akademi.

NW Event & Moten Logo RGB GOLD STACKED + extra vitt omkring.png

Idag eftersträvar allt fler företag hållbara alternativ när de planerar sina aktiviteter i form av konferenser eller kick-offer. Vi på NW Event & Möten jobbar ständigt med vårt hållbarhets-arbete och vill vara i framkant med hållbara och Inkluderande lösningar för våra kunder. 

 

Som medlem i CSR Västsverige och arrangör för Hållbarhetsdagen har NW Event & Möten fått mycket god kunskap inom ämnet. Genom samarbete med våra medarrangörer och partners lär vi oss mer om hållbarhet och utvecklas varje dag.

Loggo-Coop-Varberg.png

Coop Varberg ek. förening ingår i Coop Gruppen vilket innebär att en stor del av hållbarhetsarbetet sker samordnat.

Vårt medlemslöfte är ”Tillsammans ger vi varje medlem mer” och vår vision att vara den goda kraften i mat-Sverige. Det skapar en bra helhet som vi kan verka för. För att uppnå detta bedriver vi ett ambitiöst hållbarhetsarbete som styrs av vår policy och vår strategi för hållbarhet.

_edited.png

Varberg har en ambition att gå före och visa vägen mot en hållbar utveckling. Hållbarhet ingår därför som förhållningssätt i kommunens vision, Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt.

Begreppet omfattar tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som kommunen valt att i lokal kontext definiera som:

Livskraftiga ekosystem (ekologisk) 

Hållbar resursanvändning (ekonomisk) 

Välmående samhälle (social)

Sparbanken Logo.png

Vi älskar Varberg. Sedan 1836 har vi tillsammans med våra kunder varit med och utvecklat vår stad till att bli en ännu bättre plats att leva och verka i för alla. Hela vår vinst stannar i Varberg. Genom att vara en finansiellt stark bank kan vi växa med Varberg och ge våra kunder möjligheter att utvecklas. Genom vår sponsring och genom bidragen som vår stiftelse delar ut stödjer vi bygdens utveckling inom föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv, forskning och utbildning.

 

Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi vill minska vår påverkan på klimatet, dels från vår egen verksamhet men även den indirekta från våra kunder. Genom att erbjuda våra kunder hållbarhetsinriktade produkter hoppas vi kunna göra det enklare att göra medvetna val – det är genom samverkan vi bygger ett mer hållbart samhälle.

 

Vi stöttar Hållbarhetsdagen Halland då den bidrar till ökad kompetens, energi och samverkan i dessa viktiga frågor.

Lst-Halland-CMYK-u.png

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet, därmed arbetar vi även aktivt med målen för Agenda 2030.

 

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

 

Vi är en kunskapsorganisation som arbetar med många olika sakfrågor. Våra kompetensområden spänner över allt från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer. Krisberedskap, livsmedelskontroll, djurskydd, juridik, överklaganden, miljövård, samhällsplanering och naturvård är andra exempel på områden som vi arbetar med.

PARTNERS
Coompanion.png
Länsförsäkringar - vår gemensamma logotyp - 1485x445.png
csr-1.png
Loggo-Coop-Varberg.png
Sparbanken Logo.png
NW Event & Moten Logo RGB GOLD STACKED + extra vitt omkring.png
AFRY_Logotyp_Liggande_PNG.png
_edited.png
Lst-Halland-CMYK-u.png
Katarinas Städtjänst.png
Sodra.svg.png
Hallandsposten_blue_rgb.png
Logo-pwc.png
Cycle Europe.png
TeknikPartner Enrad 2färg-utan text.png
foretagarna_logga.png
sia_logo_2021.png
tek-kompetens.png
almi_logo_farg-01_rgb.png
Handelsbanken.png
VFAB.png.webp
Logga jpg_format.jpg
KopernicusOrangePMS716C.png
VAGABOND_LOGO_ORIGINAL.png
OLSEGAR2.png
Region-Halland.png

Sidan uppdateras kontinuerligt då vi får fler samarbetspartners för dagen.

Eftermiddagen bjuder på fördjupande "Master Classes" som vi kommer uppdatera med inom kort.

Se till att boka in er fram till 15:30

MAP
Köp biljett
Kontakt

Kontaktuppgifter

För arrangörer/partners

Niclas Wilhelmsson, NW Event & Möten

niclas@nwevent.se

070-939 19 85

För press

Christian Frick, Coompanion Halland

christian.frick@coompanion.se

070-916 73 16

bottom of page