top of page
  • Black Facebook Icon
Hållbarhetsdagen Halland stor.jpg
Hållbarhetsdagen Logotyp -21.png

Nov 18, 2021            

Att gå från linjära ekonomiska system till ett cirkulärt ekonomiskt system kräver en omställning i hur verksamheter formulerar och genomför sina affärsmodeller, och hur man samverkar för att hitta möjligheter. Det finns många hinder och begränsningar; lagar och regler men även infrastruktur och processer är idag designade efter ett linjärt system. Detta är utmaningar som behöver hanteras stegvis under lång tid. Men nu finns också enorma möjligheter som inte funnits tidigare, i form av teknisk utveckling och digitalisering. Detta öppnar upp för cirkulära lösningar som vi redan ser goda exempel på.

På Hållbarhetsdagen 2021 tog vi del av inspiration,

trender, metoder och möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder.

Det bästa från Hållbarhetsdagen 2021

"Att det fanns en blandning av stora makroperspektiv, företagsstöd och berättelser från globala företag som verkar i Halland"

"Fokuset på sakfrågan, att bli peppad och känna ny glöd i hållbarhetsarbetet" 

"Välkomponerad panel, blev bra stuns i samtalet i och med att deltagarna vågade vara lite ifrågasättande mot varandra"

"Bra mix på talare; politiskt ansvariga, experter, näringsliv etc. Bra perspektiv på frågan om cirkularitet"

"Johan Kuylenstierna var mycket intressant att lyssna till, jättebra att han gav ett positivt framåtriktat budskap"

AGENDA
TALARE 2021
AGENDA 2021
Frukostmingel
Partners finns på plats
Moderator Ylva Källman hälsar välkommen
Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030 inleder dagen
Sätter Sverige på kartan avseende utmaningar och framgångar
Johan Kuylenstierna, Ordförande Svenska Klimatpolitiska rådet.
Johan ger oss en uppdatering kring klimatutmaningen, nuläge samt framtisscenarion
Marie Widén, Projektledare Circular Hub, Science Park Borås
Omställning till cirkulär ekonomi
Per Hökfelt, VP Sustainibility Diab Group, ger oss en inblick i den cirkulära omställningen
Svensk Industri tar 
täten för hållbar omställning
Utdelning av Hållbarhetspris
Varberg Energi delar ut pris för årets hållbara halländska organisation
Hur går vi mot ett klimatneutralt samhälle? Cirkularitet i stadsplanering, byggande och boende.
Deltagarpanel:
Björn Sjöström, VD Varbergs Energi
Cecilia Strömer, Stadsbyggnadschef Varberg
Roger Josefsson, Hållbarhetschef Danske Bank
Ann-Charlotte Mellqvist, S
eniorforskare på RISE kring Sustainable business
Otto Martler,  Vice VD Derome Hus
Lunch

Workshops med våra medarrangörer

ARRANGÖRER 2021
Coompanion.png

Samhällsutmaningar är inget man löser själv och det är flera aktörer i Halland som brinner för att stötta entreprenörer och att bidra till utvecklingen av länet.

Med tanke på alla de utmaningar vi ser idag kopplat till klimat, hälsa, integration, jämlikhet och inte minst den krisen som vi nu ser till följd av Corona så kommer behovet för samarbete, innovation och framförallt fler hållbara affärsidéer bara att öka.

csr-1.png

CSR Västsverige är Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för hållbart företagande och samhällsansvar. Vi finns till för alla verksamheter - stora som små.

 

Vi stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och nätverk. CSR Västsverige är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig, idéburen sektor och akademi.

NW Event & Moten Logo RGB GOLD STACKED + extra vitt omkring.png

Idag eftersträvar allt fler företag hållbara alternativ när de planerar sina aktiviteter i form av konferenser eller kick-offer. Vi på NW Event & Möten jobbar ständigt med vårt hållbarhets-arbete och vill vara i framkant med hållbara och Coronasäkrade lösningar för våra kunder. 

 

Som medlem i CSR Västsverige och arrangör för Hållbarhetsdagen har NW Event & Möten fått mycket god kunskap inom ämnet. Genom samarbete med våra medarrangörer och partners lär vi oss mer om hållbarhet och utvecklas varje dag.

_edited.png

Varberg har en ambition att gå före och visa vägen mot en hållbar utveckling. Hållbarhet ingår därför som förhållningssätt i kommunens vision, Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt.

Begreppet omfattar tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som kommunen valt att i lokal kontext definiera som:

Livskraftiga ekosystem (ekologisk) 

Hållbar resursanvändning (ekonomisk) 

Välmående samhälle (social)

Derome liten.png

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Vi har en unik bredd med verksamhet i hela kedjan från skog till färdigt hus.

 

I över 70 år har trä och relationer varit våra råvaror. Trä, som vi ser som stammen i det hållbara samhället. Relationer, för att när vi är nära når vi längre. 

 

Vi vill att det vi gör, såväl vår egen verksamhet som lösningarna vi levererar, ska ha minsta möjliga påverkan på klimatet. Eller ingen påverkan alls.

För att lyckas med det vill vi utmana det som är. Investera i innovativa lösningar som förenklar kundernas vardag och som bidrar till ett hållbart samhälle. Varje dag ställer vi frågan: Hur kan vi göra det här bättre? Svaret är nästan alltid tillsammans.

PARTNERS 2021
AFRY_Logotyp_Liggande_PNG.png
Säkra Logotyp Blå CMYK.png
almi_logo_farg-01_rgb.png
storacoop770x335.jpg
tek-kompetens.png
Företagarna_logo_sv.jpg
BMW-Logo-Meaning.png
nedladdning.png
CircularHub_Pos.png
POT.VBG-logotyp_566x566.png
Region-Halland.png
hh-logo-2013-sve.png
EUlogo_v_RGB.png
vastra-gotalandsregionen-logo-vector.png
bottom of page