top of page
 • Facebook
Hållbarhetsdagen Halland stor.jpg
Logga HBD 21.png

Hållbarhetsdagen Halland

Årets tema: Framtidens hållbara lösningar

Populära Hållbarhetsdagen Halland är tillbaka, med fokus på framtiden. För fjärde året i rad arrangeras Hållbarhetsdagen Halland, torsdagen 17 novemberArena Varberg. Årets tema är Framtidens hållbara lösningar, och vi får höra kända namn inom nationell expertis dela med sig av forskning och insikter om möjligheterna inom klimat, miljö och hälsa.   

Anders Hansen.jpg

Anders Hansen
Överläkare & Författare

Hur går det för oss med Agenda 2030-arbetet? Hur kan forskningen och naturen inspirera till nya lösningar? Hur balanserar vi miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet på bästa sätt?

Hur kan strategiskt hållbarhetsarbete hjälpa oss att se nya möjligheter inom affärsmodellen, och hur vi övervinner hinder i arbetet?

Fredrik Moberg profilbild.jpg

Fredrik Moberg
Forskare & hållbarhetsexpert

Brittis Benzler.jpg

Brittis Benzler
Landshövding Halland

Mattis.jpeg

Mattis Berquist 
Hållbarhetschef - Coop

TALARE

Anders Hansen är överläkare i psykiatri, civilekonom och författare med fokus på folkhälsa. Han visar utifrån aktuell forskning hur hjärnan påverkas av motion och rörelse. Vinsterna är bättre minne och kreativet, högre koncentrationsförmåga, bättre sömnkvalitet och ökad stresstålighet. Anders lyfter också förutsättningar för att föra hållbarhetsarbetet framåt och skapa medvetenhet.

Fredrik Moberg är forskare med lång erfarenhet som hållbarhetsexpert och miljökommunikatör. Han har specialiserat sig på att göra forskning om klimat och ekosystem mer tillgänglig och användbar, både för den offentliga och den privata sektorn. Han har även forskat inom det spännande området Biomimikry, som handlar om vad vi kan lära av naturen som kan appliceras på andra områden.

Ylva_Kallman_KommuniMera.jpeg

Ylva Källman / Moderator Ylva inspireras och fascineras av människor, av deras förmåga att utmana sig själva och sitt kunnande, av den nyfikenhet som driver dem att lära sig nya saker, anta nya utmaningar och pröva nya metoder. Ofta använder hon Muminfamiljen som modell för vilka olika roller vi har i organisationen. Och hon visar hur viktigt det faktiskt är att vi är olika – det är nämligen då vi bäst kan åstadkomma ett gott resultat tillsammans.

Fredrik Moberg profilbild.jpg

Brittis Benzler / Landsövding Halland | Brittis inledningstalar på årets hållbarhetsdag. Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet, därmed arbetar vi även aktivt med målen för Agenda 2030.

Brittis Benzler.jpg
Mattis.jpeg

Mattis Bergquist / Hållbarhetsansvarig Coop | Mattis kommer ge oss en inblick i Coops hållbarhetsdeklaration och att ta ett helhetsgrepp om hållbarhet, om samarbetet med leverantörer och att lansera till kund i ett nästa steg, om att skapa en plattform för förbättringar och transparens, om vikten av att ha en kompetent grupp runt sig när man leder komplexa projekt, om att ta nästa steg inom hälsa och matsvinn och om att ha det gröna varumärket i ryggen.

Gabriella Grusell | Inner Development Goals | Gabriella är psykolog och arbetar med fokus på kopplingen mellan inre mänsklig utveckling och den "yttre" utvecklingen av exempelvis ledarskap, kultur och organisation. De inre utvecklingsmålen handlar om att stärka den mänskliga kapaciteten och förmågorna som krävs för att ha förutsättningar att uppnå en hållbar utveckling. Arbetet med the Inner development goals har pågått i flera år och engagerar tusentals personer i Sverige och internationellt. Internationella toppakademiker som Amy Edmondson, Peter Senge och Robert Kegan är engagerade i arbetet, liksom företag som IKEA, Ericsson, Telia och Spotify. Vi får ta del av vad the Inner Development Goals är och hur de kan lägga grunden för att företag och organisationer blir bättre på att klara komplexitet och att bli hållbara.

Gabriella-Grusell.jpeg
Olle.jpg

Olle Stenberg / Marine Taste | Egentligen skulle de producera biogas, men det blev i stället en koncentrerad fond – full av umami och kokumi-smak. I centrum står det anemonliknande djuret Ciona intestinalis, som på svenska har fått namnet sjöpung. Det låter inte vidare gott och sjöpungen ses i vårt land snarast som ett slags ogräs. I andra delar av världen äts dock flera arter av detta djur som en delikatess, likt ostron. Men det var inte dess gastronomiska egenskaper som från början fångade Olles intresse, utan dess renande egenskaper för havet.

Anders Hansen.jpg
Förmiddagens Talare & Inspiratörer 2022

Eftermiddagens Masterclasses

Under eftermiddagen har vi möjlighet att tillsammans med våra medarrangörer och partners fördjupa oss i områden som direkt kan hjälpa oss att fatta mer hållbara beslut. Oavsett om du deltar som företagsledare, medborgare, idébärare så kan vi alla göra skillnad. Nedan kan du läsa mer om de workshops som erbjuds samt anmäla er.

 • Att bli en attraktiv arbetsgivare -jämställdhetsarbete som ökar kompetensförsörjning och lönsamhet.
  Att bli en attraktiv arbetsgivare -jämställdhetsarbete som ökar kompetensförsörjning och lönsamhet.
  tors 16 nov.
  CSR Västsverige
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  CSR Västsverige, Arena Varberg
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  CSR Västsverige, Arena Varberg
  Hur jämställd är din arbetsplats och vilka affärsmöjligheter finns det med ökad mångfald? På den här mästarklassen får du en djupare förståelse för interna strukturer och på vilket sätt ni kan utveckla dem för skapa en mer jämställd arbetsplats och därigenom attrahera både medarbetare och kunder.
  Dela
 • Gå från ord till handling i ditt företags klimatarbete
  Gå från ord till handling i ditt företags klimatarbete
  tors 16 nov.
  Länsförsäkringar Halland, IVL & EMC
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  Länsförsäkringar Halland, IVL & EMC, Arena Varberg
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  Länsförsäkringar Halland, IVL & EMC, Arena Varberg
  Vi tittar på vilka risker och ekonomiska konsekvenser klimatförändringarna får för företagen och vi ger verktyg och förslag på hur man rent konkret kan arbeta med frågan.
  Dela
 • Få koll på hur din organisation påverkas av EUs nya krav på hållbarhetsrapportering (CSRD)
  Få koll på hur din organisation påverkas av EUs nya krav på hållbarhetsrapportering (CSRD)
  tors 16 nov.
  2050 Consulting AB
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  2050 Consulting AB, Arena Varberg
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  2050 Consulting AB, Arena Varberg
  Har ni koll på vad EU:s nya krav på hållbarhetsrapportering (CSRD) innebär för din organisation? Oavsett om din organisation är direkt berörd eller inte så kommer det krävas förståelse och troligtvis även handling för att möta krav i lagstiftningen och förväntningar från kunder.
  Dela
 • Vem producerar framtidens klimatsmarta svenska mat?
  Vem producerar framtidens klimatsmarta svenska mat?
  tors 16 nov.
  Coop & LRF
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  Coop & LRF, Arena varberg
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  Coop & LRF, Arena varberg
  Hur säkerställer vi ett starkt samarbete i hela varukedjan för att stärka den svenska produktionen, som är klimatsmart?
  Dela
 • Innovation i samverkan – tillsammans accelererar vi omställningen
  Innovation i samverkan – tillsammans accelererar vi omställningen
  tors 16 nov.
  Coompanion & The Loop Factory
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  Coompanion & The Loop Factory, Arena Varberg
  16 nov. 2023 13:30 – 15:30
  Coompanion & The Loop Factory, Arena Varberg
  Hur kan vi som region stärka samverkan mellan näringsliv, de företagsfrämjande aktörerna och den offentliga sektorn för att klara att vara konkurrenskraftiga i en tid som kräver nya hållbara lösningar?
  Dela
 • Hur kan jag påverka med mitt sparande?
  Hur kan jag påverka med mitt sparande?
  tors 17 nov.
  Varberg
  17 nov. 2022 13:30
  Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg, Sverige
  17 nov. 2022 13:30
  Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg, Sverige
  Pia Gisgård, Hållbarhetschef på Swedbank Robur och Maria Sjöstrand, Hållbarhetschef på Varbergs Sparbank ger en tydligare bild av hur ditt sparande kan bidra till att påskynda omställningen.
  Dela
 • Inner Development Goals med Coompanion
  Inner Development Goals med Coompanion
  tors 17 nov.
  Varberg
  17 nov. 2022 13:30
  Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg, Sverige
  17 nov. 2022 13:30
  Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg, Sverige
  Tekniken och styrmedlen finns redan för att till exempel få ned klimatutsläppen, ändå sker det inte. Det behövs en inre utveckling för att snabba på processen enligt Ekskäret och 29K samt hållbarhetsbyrån The new division, som ligger bakom idén tillsammans med Karolinska institutet.
  Dela
 • Hållbara Energisystem
  Hållbara Energisystem
  tors 17 nov.
  Varberg
  17 nov. 2022 13:30
  Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg, Sverige
  17 nov. 2022 13:30
  Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg, Sverige
  Passa på att ta del av en otroligt intressant diskussion om vårt energisystem där Vattenfall (Ringhalls), Södra Cell Värö, Varberg Energi och Länsstyrelsen berättar om hur vi i Halland bygger robusta energisystem som gynnar samhällsutvecklingen på bästa sätt.
  Dela
 • Aktivt hållbarhetsarbete med Coop & CSR Västsverige
  Aktivt hållbarhetsarbete med Coop & CSR Västsverige
  tors 17 nov.
  Varberg
  17 nov. 2022 13:30
  Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg, Sverige
  17 nov. 2022 13:30
  Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg, Sverige
  Ta chansen att få veta mer om Coops hållbarhetsresa, om utmaningar och möjligheter, om utgångspunkt i Agenda 2030, och hur man kan föra hållbarhetsarbetet framåt.
  Dela
 • Att gå från linjär till cirkulär affärsmodell – hur gör man?
  Att gå från linjär till cirkulär affärsmodell – hur gör man?
  tors 18 nov.
  CSR Västsverige
  18 nov. 2021 13:30 – 14:30
  CSR Västsverige, Arena Varberg
  18 nov. 2021 13:30 – 14:30
  CSR Västsverige, Arena Varberg
  Circular Hub, Science Park Borås, går igenom några av de metoder de använt för att hjälpa företag ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Du får möjlighet att förstå och testa hur du kan arbeta och se möjligheterna med cirkulära affärsmodeller...
  Dela
 • Cirkulär omställning som affärsutveckling
  Cirkulär omställning som affärsutveckling
  tors 18 nov.
  TEK Kompetenscentrum - Digital workshop
  18 nov. 2021 13:30 – 14:30
  TEK Kompetenscentrum - Digital workshop
  18 nov. 2021 13:30 – 14:30
  TEK Kompetenscentrum - Digital workshop
  Digital workshop om att använda produkter längre och mer är grunden för cirkulär omställning. Hur gör man det till en affärsmöjlighet?
  Dela
 • Kick-starta hållbarhetsarbetet, med fokus på affären
  Kick-starta hållbarhetsarbetet, med fokus på affären
  tors 18 nov.
  Almi
  18 nov. 2021 13:30 – 15:30
  Almi, Arena Varberg
  18 nov. 2021 13:30 – 15:30
  Almi, Arena Varberg
  Maria Thorén, projektledare Framtidsgeneratorn Almi Halland, och Marcus Lennartsson, hållbarhetsutvecklare Via 2030, boostar dig med inspiration i hur du skapar en vinstmaskin byggd på hållbarhet...
  Dela
 • Samhällshack för hållbar stadsutveckling
  Samhällshack för hållbar stadsutveckling
  tors 18 nov.
  Derome
  18 nov. 2021 13:00 – 15:30
  Derome, Arena Varberg
  18 nov. 2021 13:00 – 15:30
  Derome, Arena Varberg
  Derome genomför efter lunch ett samhällshack med uppemot 50 deltagare. Syftet är att skapa innovativa lösningar på centrala utmaningar kopplat till hållbar stadsutveckling...
  Dela
 • Dialoger om framtidens mobilitet i Varberg
  Dialoger om framtidens mobilitet i Varberg
  tors 18 nov.
  Varbergs kommun (NOD)
  18 nov. 2021 12:25 – 15:10
  Varbergs kommun (NOD), Arena Varberg
  18 nov. 2021 12:25 – 15:10
  Varbergs kommun (NOD), Arena Varberg
  De senaste åren har mycket positiva samarbetsprojekt genomförts tillsammans med näringslivet. Vi har mycket lärdomar och tankar från utvecklingsarbetet med...
  Dela
Arrangörer & Partners
ARRANGÖRER
Coompanion.png

Samhällsutmaningar är inget man löser själv och det är flera aktörer i Halland som brinner för att stötta entreprenörer och att bidra till utvecklingen av länet.

Med tanke på alla de utmaningar vi ser idag kopplat till klimat, hälsa, integration, jämlikhet och inte minst den krisen som vi nu ser till följd av Corona så kommer behovet för samarbete, innovation och framförallt fler hållbara affärsidéer bara att öka.

csr-1.png

CSR Västsverige är Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för hållbart företagande och samhällsansvar. Vi finns till för alla verksamheter - stora som små.

 

Vi stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och nätverk. CSR Västsverige är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig, idéburen sektor och akademi.

NW Event & Moten Logo RGB GOLD STACKED + extra vitt omkring.png

Idag eftersträvar allt fler företag hållbara alternativ när de planerar sina aktiviteter i form av konferenser eller kick-offer. Vi på NW Event & Möten jobbar ständigt med vårt hållbarhets-arbete och vill vara i framkant med hållbara och Coronasäkrade lösningar för våra kunder. 

 

Som medlem i CSR Västsverige och arrangör för Hållbarhetsdagen har NW Event & Möten fått mycket god kunskap inom ämnet. Genom samarbete med våra medarrangörer och partners lär vi oss mer om hållbarhet och utvecklas varje dag.

Loggo-Coop-Varberg.png

Coop Varberg ek. förening ingår i Coop Gruppen vilket innebär att en stor del av hållbarhetsarbetet sker samordnat.

Vårt medlemslöfte är ”Tillsammans ger vi varje medlem mer” och vår vision att vara den goda kraften i mat-Sverige. Det skapar en bra helhet som vi kan verka för. För att uppnå detta bedriver vi ett ambitiöst hållbarhetsarbete som styrs av vår policy och vår strategi för hållbarhet.

_edited.png

Varberg har en ambition att gå före och visa vägen mot en hållbar utveckling. Hållbarhet ingår därför som förhållningssätt i kommunens vision, Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt.

Begreppet omfattar tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, som kommunen valt att i lokal kontext definiera som:

Livskraftiga ekosystem (ekologisk) 

Hållbar resursanvändning (ekonomisk) 

Välmående samhälle (social)

Sparbanken Logo.png

Vi älskar Varberg. Sedan 1836 har vi tillsammans med våra kunder varit med och utvecklat vår stad till att bli en ännu bättre plats att leva och verka i för alla. Hela vår vinst stannar i Varberg. Genom att vara en finansiellt stark bank kan vi växa med Varberg och ge våra kunder möjligheter att utvecklas. Genom vår sponsring och genom bidragen som vår stiftelse delar ut stödjer vi bygdens utveckling inom föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv, forskning och utbildning.

 

Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi vill minska vår påverkan på klimatet, dels från vår egen verksamhet men även den indirekta från våra kunder. Genom att erbjuda våra kunder hållbarhetsinriktade produkter hoppas vi kunna göra det enklare att göra medvetna val – det är genom samverkan vi bygger ett mer hållbart samhälle.

 

Vi stöttar Hållbarhetsdagen Halland då den bidrar till ökad kompetens, energi och samverkan i dessa viktiga frågor.

Lst-Halland-CMYK-u.png

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet, därmed arbetar vi även aktivt med målen för Agenda 2030.

 

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

 

Vi är en kunskapsorganisation som arbetar med många olika sakfrågor. Våra kompetensområden spänner över allt från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer. Krisberedskap, livsmedelskontroll, djurskydd, juridik, överklaganden, miljövård, samhällsplanering och naturvård är andra exempel på områden som vi arbetar med.

PARTNERS
VF_logo_linear_black_PMS_C.png
Sodra.svg.png
AFRY_Logotyp_Liggande_PNG.png
VFAB.png.webp
vagabond-international-logo-vector.png
POT.VBG-logotyp_566x566.png
Säkra Logotyp Blå CMYK.png
foretagarna_logga.png
BMW-Logo-Meaning.png
HallandsNyheter_blue_rgb.png
Hallandsposten_blue_rgb.png
Region-Halland.png
OLSEGAR2.png
Lunds_bil.png
Varbergs Bostad.jpg
tek-kompetens.png
Derome liten.png
EUlogo_v_RGB.png

Sidan uppdateras kontinuerligt då vi får fler samarbetspartners för dagen.

Eftermiddagen bjuder på fördjupande "Master Classes" som vi kommer uppdatera med inom kort.

Se till att boka in er fram till 15:00

MAP
Vill du köpa en biljett? Klicka här
Köp biljett
Kontakt

Kontaktuppgifter

För arrangörer/partners

Niclas Wilhelmsson, NW Event & Möten

niclas@nwevent.se

070-939 19 85

För press

Christian Frick, Coompanion Halland

christian.frick@coompanion.se

070-916 73 16

bottom of page